Doctor van Noortstraat 193   

2266 GV StompwijkTelefoon: 071-5801952

Voor spoed: toets 1

In levensbedreigende situaties bel 112


Buiten kantooruren: huisartsenpost 0900-5138039


Herhaalrecepten: 071-5801952 toets 2

Fax: 071-5809853

Voor niet medische zaken: info@stompwijksehuisartsenpraktijk.nl

https://www.facebook.com/destompwijksehuisartsenpraktijk/